Spis treści


Artykuły

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej
Postępowanie w sprawach o uchylenie immunitetu prokuratorskiego - stan prawny i praktyka (część I)


Dr Monika Całkiewicz, adiunkt Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Tomasz G. Całkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
Taktyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa popełnione przez posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych za pomocą kart bankomatowych


Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej
Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego (prawo karne procesowe - 2007 r.)


Dr Michał Rusinek, asystent Uniwersytetu Jagiellońskiego
O "prawie do kłamstwa" (artykuł polemiczny)


Grażyna Nauka, podreferendarz w Ministerstwie Sprawiedliwości
Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym


Ilona Topa, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego
Międzynarodowa współpraca państw w wydawaniu przestępców. Zagadnienia materialnoprawne
Materiały szkoleniowe

Tomasz Retyk, aplikant Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie
Charakter przestępstwa wzięcia zakładnika (art. 252 § 1 k.k.)


Recenzja

książki Dariusza Świeckiego, Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym
- oprac. Aleksandra PłatekGlosa

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. II KK 285/05 (dot. wykładni art. 178 § 1 k.k.)
- oprac. dr Jan Kulesza


Sprawozdania i informacje

14. Doroczna Konferencja IPES nt. "Urbanizacja i bezpieczeństwo" (Dubajj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 8-12 kwietnia 2007 r.)
- oprac. prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski


Konferencja nt. "Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej i Szwajcarii: wyzwania dla wymiaru sprawiedliwości i instytucji finansowych" (Bazylea, 10-11 grudnia 2007 r.)
- oprac. Justyna Łacny