XXIX KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH
Gdańsk, 16 - 18 maja 2012 r.
   
  XXIX KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu toksykologów sądowych, które odbędzie się w hotelu „Dwór Prawdzica” w Gdańsku (adres: ul. Piastowska 198, 80-341 Gdańsk; http://www.prawdzic.com.pl).


ZATRUCIA – WCZORAJ I DZIŚ

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie problematyka zatruć. W wykładach wprowadzających przedstawiona zostanie historia środków stosowanych jako trucizny oraz metody ich wykrywania w organizmie. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia aktualnych problemów związanych z diagnostyką zatruć. Z uwagi na podjętą tematykę, organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji również toksykologów klinicznych i lekarzy pracujących w ośrodkach toksykologicznych w całym kraju. Niezależnie od atrakcyjności tematu głównego, wzorem lat ubiegłych uczestnicy będą mogli zaprezentować zarówno doniesienia z prowadzonych pracach badawczych, jak i interesujące przypadki z bieżącej praktyki opiniodawczej.
Poza wspomnianymi sesjami, przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji, zaplanowano warsztaty metodyczno-analityczne. W tym roku poświęcone one będą szybkim, prostym i efektywnym metodom przygotowania materiału biologicznego do analiz toksykologicznych, w szczególności podciśnieniowej i nadciśnieniowej ekstrakcji do fazy stałej.
Organizatorzy XXIX Konferencji Toksykologów Sądowych bardzo serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w jej programie naukowym.

Ostatnia modyfikacja: 06.03.2012   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót