XXVIII KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH
Wrocław - Szklarska Poręba, 18 - 20 maja 2011 r.
   
  XXVII KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu toksykologów sądowych, które odbędzie się w hotelu „Las” w Szklarskiej Porębie (adres: ul. Turystyczna 8, 58-573 Piechowice; http://www.hotel-las.pl).


"NOWE NARKOTYKI" – WSPÓŁCZESNE WYZWANIE DLA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH

W ostatnich latach na rynku pojawiły się preparaty, które zawierają w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym. Gwałtowny rozwój rynku tzw. dopalaczy, które rzekomo miały być stosowane jako sole do kąpieli, odżywki dla kwiatów czy mieszanki zapachowe, doprowadził do wielu zatruć. Osoby przyjmujące te preparaty nie znały ich składu jakościowego i ilościowego, ponieważ zgodnie z deklaracją na etykiecie nie były to produkty przeznaczone do konsumpcji przez ludzi. Lawinowy wzrost liczby osób przyjmowanych do szpitali po przyjęciu „dopalaczy” w celu detoksykacji spowodował ostrą reakcję administracji rządowej. W październiku 2010 roku przeprowadzono jednoczesną kontrolę ponad 1000 sklepów, w których zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy preparatów. Na podstawie uzyskanych wyników badań kontrolą objęto nowe substancje psychoaktywne. Mając na uwadze aktualność problematyki badania „nowych narkotyków”, organizatorzy konferencji postanowili poświęcić tej tematyce sesję główną. W trakcie obrad omówione zostaną problemy związane z ich wykrywaniem i identyfikacją, interpretacją wyników, wymianą informacji nt. składu preparatów oraz przypadków zatruć, a także toksyczności i metabolizmu tych związków. Niezależnie od atrakcyjności tematu głównego konferencji, wzorem lat ubiegłych uczestnicy będą mogli zaprezentować zarówno doniesienia o prowadzonych pracach badawczych, jak i interesujące przypadki z bieżącej praktyki opiniodawczej. Poza wspomnianymi sesjami, przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji, zaplanowano warsztaty metodyczno-analityczne. W tym roku poświęcone one będą równie ważnemu zagadnieniu co „nowe narkotyki”, a mianowicie interpretacji wyników oznaczeń środków działających podobnie do alkoholu w materiale biologicznym pobranym od uczestników ruchu drogowego. Organizatorzy XXVIII Konferencji Toksykologów Sądowych bardzo serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w jej programie naukowym.

Ostatnia modyfikacja: 02.03.2011   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót