XXVII KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH
Łódź - Smardzewice, 12 - 14 maja 2010 r.
   
  XXVII KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu toksykologów sądowych, które odbędzie się w Ośrodku Rekreacyjno-Konferencyjnym „Molo” w Smardzewicach przy ul. Klonowej 16.


Substancje pochodzenia naturalnego – toksyny, jady, metale

Wiele substancji pochodzenia naturalnego, szczególnie roślinnego, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Do zatrucia może dojść na skutek ich przypadkowego, omyłkowego przyjęcia (np. przez dzieci), przyjęcia intencyjnego (np. w celach leczniczych), czy też zażycia w celu wywołania odurzenia. Liczba gatunków roślin wyższych uznanych za toksyczne sięga 30 tysięcy, z czego około 200 uznawanych jest jako trujące, o wyraźnie negatywnym działaniu, mogących spowodować zatrucie śmiertelne. Wśród podstawowej grupy narkotyków produktami pochodzenia naturalnego są morfina i kokaina. Alkaloidami legalnie dostępnymi, będącymi w powszechnym użyciu, są kofeina i nikotyna. Wśród substancji pochodzenia roślinnego, które najczęściej wywołują zatrucia u ludzi, wymienić należy akonitynę, atropinę, meskalinę, harminę, harmalinę, katynę, katynon, N,N-dimetylotryptaminę czy skopolaminę. W ostatnim czasie obserwuje się wzrastającą liczbę zatruć tymi związkami. Wynika to m.in. z dużego rozpowszechnienia tzw. medycyny naturalnej, przyjmowania preparatów z niewiadomego źródła mających spowodować utratę masy ciała czy też zwiększyć potencję, a w ostatnim czasie również wzrostu popularności tzw. dopalaczy. We współczesnym świecie zagrożenie stanowią również trucizny pochodzenia zwierzęcego, czyli jady. Do najbardziej znanych zwierząt jadowitych należą gady, owady, pajęczaki, ryby i płazy. Mając na uwadze aktualność problematyki zatruć substancjami pochodzenia naturalnego, organizatorzy Konferencji postanowili poświęcić tej tematyce sesję główną.

Niezależnie od atrakcyjności tematu głównego Konferencji, wzorem lat ubiegłych uczestnicy będą mogli zaprezentować zarówno doniesienia o prowadzonych pracach badawczych, jak i interesujące przypadki z bieżącej praktyki opiniodawczej.

Poza wspomnianymi sesjami, przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji, zaplanowano warsztaty metodyczno-analityczne. W tym roku poświęcone one będą spektrometrii mas stosunków izotopowych (ang. isotope-ratio mass spectrometry, IR-MS). W trakcie warsztatów omówione zostaną podstawy fizykochemiczne tej nowoczesnej metody analitycznej, stosowana aparatura, jej najczęstsze zastosowania oraz przykłady zastosowań w toksykologii.

Organizatorzy XXVII Konferencji Toksykologów Sądowych bardzo serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w jej programie naukowym.

Ostatnia modyfikacja: 25.02.2010   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót