XXVI KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH
Poznań, 13 - 15 maja 2009 r.
   
  XXVI KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu toksykologów sądowych, które odbędzie się w dniach 13 - 15 maja 2009 r. w Maltańskim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Poznaniu - Malcie przy ul. Wiankowej 3.


WYZWANIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Dwunastoletni okres stosowania w praktyce przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczących prowadzenia pojazdów po użyciu środków działających podobnie do alkoholu i ponad dwukrotnie dłuższy przepisów odnoszących się do alkoholu skłania do prześledzenia modyfikacji poglądów, podsumowania dotychczasowych doświadczeń i przeglądu bieżących ustaleń w tym zakresie.

Kwestie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu są obiektem zainteresowań instytucji odpowiedzialnych za regulacje prawne w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, toksykologów analityków, lekarzy, reprezentantów wymiaru sprawiedliwości oraz Policji. W wielu krajach, w tym i w Polsce, niektóre przepisy są wspólne dla alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu, inne traktują problem rozłącznie. Dla ułatwienia w tytule Konferencji zostały one ujęte w jedno pojęcie - środki psychoaktywne. Zagadnienia związane z przyjmowaniem środków działających podobnie do alkoholu są znacznie bardziej złożone niż używanie samego alkoholu przez uczestników ruchu drogowego, dlatego też od lat usiłuje się znaleźć różne rozwiązania tego problemu zarówno na szczeblach krajowych, jak i międzynarodowych. Dyskusja na ten temat może przyczynić się do rozwiązania trudnego problemu, jakim jest ocena wpływu środków psychoaktywnych na sprawność kierowania pojazdami, a tym samym na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tylko wymiana poglądów w interdyscyplinarnym gronie, tj. wśród przedstawicieli z różnych dziedzin nauki oraz praktyków wymiaru sprawiedliwości, może uszczegółowić obecne możliwości, oczekiwania i perspektywy. Dlatego, oprócz referatów w sesji głównej, organizatorzy planują zorganizowanie dyskusji panelowej na powyższy temat.

Niezależnie od atrakcyjności głównego tematu Konferencji, wzorem lat ubiegłych, jej uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników prowadzonych prac badawczych oraz doniesień z bieżącej praktyki opiniodawczej.

Przed oficjalnym rozpoczęciem Konferencji zostaną również zorganizowane warsztaty metodyczno-analityczne na temat oznaczania alkoholu etylowego w materiale biologicznym. Choć analizy w tym zakresie prowadzone są od wielu lat w większości laboratoriów reprezentowanych przez uczestników Konferencji, istnieje potrzeba stałej wymiany informacji na temat wymagań stawianych przez praktyków wymiaru sprawiedliwości, jak również jednostki akredytujące.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w programie naukowym XXVI Konferencji Toksykologów Sądowych.

Ostatnia modyfikacja: 09.06.2009   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót