XXV KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH
Przegorzały, 7 - 9 maja 2008 r.
   
  XXV KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie zaprasza uprzejmie do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu toksykologów sądowych, które odbędzie się w dniach 7 - 9 maja 2008 r. w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13.


TOKSYKOLOGIA SĄDOWA PIERWSZEJ DEKADY XXI WIEKU
-
STARE PROBLEMY CZY NOWE WYZWANIA ?

Toksykologia sądowa jest dziedziną nauki z prawie dwustuletnią historią. Jej cechą charakterystyczną jest wykorzystywanie uzyskanych wyników dla celów sądowych, co sprawia, że proces badawczy obejmuje nie tylko wykrycie ksenobiotyku oraz zwykle jego analizę ilościową, ale również interpretację wyników w odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych. Dlatego toksykolog sądowy musi posiadać wiedzę nie tylko z zakresu chemii analitycznej czy analityki medycznej, wzbogaconą wiadomościami z zakresu biochemii, fizjologii, farmakologii czy patologii, ale również znać bieżące rozwiązania prawne dotyczące np. dopuszczalnych poziomów stężeń niektórych ksenobiotyków w organizmie.

Podstawowymi badaniami z zakresu toksykologii sądowej pozostają nadal oznaczenia alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, leków i metali w materiale pobranym od uczestników ruchu drogowego oraz w materiale sekcyjnym. Nowoczesne metody analityczne umożliwiają ich analizę na coraz niższych poziomach stężeń, umożliwiając oznaczenie większej liczby substancji potencjalnie wykazujących działanie toksyczne. Toksykologia sądowa zajmuje się obecnie nie tylko przypadkami nagłych zatruć śmiertelnych, ale również problemami narażenia na działanie toksyn w domu, miejscu pracy czy ze strony środowiska. Jednak, podobnie jak w ubiegłych dziesięcioleciach, podstawowym problemem pozostaje właściwa interpretacja wyników. Poprawa czułości i specyficzności metod spowodowała, że obecnie coraz trudniejsze jest wypowiadanie się na temat pochodzenia danego ksenobiotyku, tj. rozstrzygnięcie czy został on wytworzony przez organizm, wprowadzony na skutek narażenia środowiskowego czy też podany jednorazowo powodując toksyczne działanie. Sprawę dodatkowo komplikują niejasne regulacje prawne dotyczące badań toksykologicznych.

Tegoroczna, jubileuszowa konferencja będzie okazją z jednej strony do retrospektywnego spojrzenia na 25-letnią historię spotkań toksykologów sądowych, a z drugiej na ocenę perspektyw rozwoju tej dziedziny naukowej w najbliższych latach. Nie zabraknie z pewnością czasu na tradycyjną dyskusję o problemach oznaczania alkoholu, w związku z tematyką warsztatów w całości poświęconych analizatorom wydechu, które odbędą się w dniu poprzedzającym oficjalne rozpoczęcie konferencji.

Ostatnia modyfikacja: 09.06.2009   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót