Ślady kryminalistyczne
i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym
Kraków, 16 października 2013 r.
   
  IV KONFERENCJA "CHEMOMETRIA - METODY I ZASTOSOWANIA"

Tematyka konferencji


Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Zespół Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w Konferencji

Ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym

Podstawowym celem konferencji jest zaznajomienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki oraz praktyków wymiaru sprawiedliwości z aktualnymi możliwościami wielokierunkowej identyfikacji szeroko rozumianych śladów
i mikrośladów oraz dyskusja na temat wykorzystania wyników badań tych śladów w postępowaniu przygotowawczym, a także ocena ich wartości dowodowej.
W ramach spotkania przedstawione zostaną referaty dotyczące śladów kontaktowych, takich jak pojedyncze włókna, drobiny lakieru, tworzywa i szkła,
a także śladów po wystrzale z broni palnej, po pożarze i wybuchu oraz śladów
w postaci nowych narkotyków i ich obecności w organizmie kierowcy. Spodziewamy się, że poruszana problematyka będzie stanowiła doskonałą platformę do wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli różnych środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości, tj. ekspertów i prawników oraz przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy tych gremiów przy rozwiązywaniu nowych problemów, jakie pojawiają się ustawicznie w różnych dyscyplinach nauk sądowych.
Organizatorzy Konferencji bardzo serdecznie zapraszają do udziału w jej programie naukowym.

Dodatkowe informacje

Celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących spraw merytorycznych oraz organizacyjnych prosimy telefonować pod numer: 12 61-85-765 (prof. dr hab. Janina Zięba-Palus) lub kontaktować się pocztą elektroniczną na adres jzieba@ies.krakow.pl.


Ostatnia modyfikacja: 07.06.2013   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót