Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
Kraków, 4–6 grudnia 2015 r.
   
  Psychologia

Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Krakowie przy współudziale Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych "Pro Familia" organizują w dniach 4-6 grudnia 2015 roku w Krakowie Konferencję Naukową „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych“. Patronat nad konferencją objęli dotychczas: Prezes Sądu Apelacyjnego i Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Projekt ten wychodzi naprzeciw bardzo dużemu zapotrzebowaniu zarówno ze strony specjalistów, jak i podmiotów opiniowania - rodziców oraz innych osób ubiegających się o sprawowanie pieczy nad dziećmi.


Przewidujemy udział nie tylko psychologów i pedagogów opiniujących w sprawach rodzinnych, ale także prawników - w szczególności sędziów rodzinnych rozpatrujących tego typu sprawy. Konferencja zaplanowana jest w ten sposób, że zaproszeni specjaliści przedstawią szerokiemu gronu uczestników swoje propozycje standardów. Uczestnicy będą mogli zgłaszać do nich uwagi w dyskusji. Druga część konferencji będzie obejmowała warsztaty prowadzone przez wspomnianych wyżej specjalistów poświęcone wybranym, najbardziej kontrowersyjnym tematom szczegółowym.

Efektem końcowym konferencji będzie przedstawienie zarysu standardów, zaś ich dopracowanie szczegółowe i publikacja przewidziane są jako skutek pracy pokonferencyjnej. Komitet Naukowy konferencji będzie recenzował propozycje standardów w kilku etapach:
1/ wstępnych propozycji przedstawionych przez specjalistów;
2/ ustaleń pokonferencyjnych, uwzględniających uwagi i propozycje szerszego środowiska reprezentowanego przez uczestników konferencji
3/ efektu końcowego - standardów przygotowanych do druku, poddanych recenzji naukowej.

Ostatnia modyfikacja: 08.07.2015   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót