Środki podobnie działające do alkoholu - interpretacja wyników badań
krwi kierowców dla potrzeb sądowych
Kraków, 28 - 29 listopada 2012 r.
   
  IV KONFERENCJA "CHEMOMETRIA - METODY I ZASTOSOWANIA"

Tematyka konferencji


Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Zespół Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w konferencji

ŚRODKI PODOBNIE DZIAŁAJĄCE DO ALKOHOLU
- INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ
KRWI KIEROWCÓW DLA POTRZEB SĄDOWYCH

Proponowane spotkanie naukowe jest już trzecią konferencją poświęconą tematyce środków podobnie działającym do alkoholu, zorganizowaną przez Instytut Ekspertyz Sądowych. Pierwsze wspólne przedsięwzięcie z Komisją Analizy Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN (Kraków, 18-19 kwietnia 2007 r.) miało na celu wymianę doświadczeń i poglądów przedstawicieli różnych dziedzin nauki oraz praktyków wymiaru sprawiedliwości wynikających z dziesięciu lat obowiązywania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Na drugim spotkaniu, które odbyło się w ramach XXVI Konferencji Toksykologów Sądowych (Poznań, 13-15 maja 2009 r.), dyskutowano aktualne podejścia na poziomie krajowym i międzynarodowym do zagadnienia używania środków psychoaktywnych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obecna konferencja ma na celu zaznajomienie przedstawicieli różnych środowisk z wynikami i zaleceniami (rekomendacjami) europejskiego programu DRiving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines (DRUID), który zakończył się w 2011 r. Wyniki opracowane przez 37 instytucji z 19 krajów europejskich w 7 obszarach badawczych i 24 grupach roboczych dotyczą badań epidemiologicznych z uwzględnieniem rozpowszechnienia środków podobnie działających do alkoholu wśród kierowców, charakterystyki kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych oraz oceny zagrożenia uwikłania w wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym, analizy rodzaju prawa regulującego obecność środków podobnie działających do alkoholu w organizmie kierowcy oraz granic prawnych dla tych środków w odniesieniu do stanu po użyciu i pod wpływem w porównaniu ze stanem nietrzeźwości, klasyfikacji leków ze względu na ich wpływ na zdolność prowadzenia samochodu oraz praktyczną i naukową ocenę urządzeń do wykrywania środków podobnie działających do alkoholu w organizmie kierowcy. Na bazie referatów organizatorzy planują zorganizowanie dyskusji panelowej, której celem będzie zaproponowanie rozwiązań do wprowadzenia do polskich przepisów prawnych. Ponadto, przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji zaplanowano warsztaty metodyczno-analityczne. Poświęcone one będą szybkim, prostym metodom przygotowania materiału biologicznego do analiz toksykologicznych, w szczególności podciśnieniowej i nadciśnieniowej ekstrakcji do fazy stałej. Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji.


Ostatnia modyfikacja: 25.10.2012   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót