IV KONFERENCJA "CHEMOMETRIA
- METODY I ZASTOSOWANIA"
Zakopane, 23 - 26 października 2008 r.
   
  IV KONFERENCJA "CHEMOMETRIA - METODY I ZASTOSOWANIA"

IV Konferencja szkoleniowo-naukowa
"Chemometria - metody i zastosowania"

Tegoroczna edycja konferencji będzie ukierunkowana przede wszystkim na przystępne przedstawienie jej uczestnikom zasad podstawowych metod chemometrycznych. Organizatorzy konferencji planują następujący program. W pierwszym roboczym dniu konferencji (piątek, 24 października) zostaną przedstawione, przez zaproszonych wykładowców, następujące zagadnienia: przenoszenie informacji w procesie analitycznym, metrologia chemiczna, analiza skupień, analiza głównych składowych i analiza faktorowa, zastosowania metod chemometrycznych w monitoringu i ochronie środowiska, naukach sądowych i badaniu żywności. Większość wykładów zostanie wygłoszona w języku polskim. Drugi roboczy dzień konferencji jest przewidziany głównie na ustne prezentacje (ca 20 min) uczestników konferencji. Ponadto, odbędą się dwie sesje posterowe. Zgłaszane wystąpienia ustne i prezentacje posterowe powinny dotyczyć przykładów zastosowania chemometrii w różnych dziedzinach nauki i praktyki, a także nowych podejść do opracowywania wyników pomiarowych. Prezentacje ustne mogą być wygłoszone w języku polskim lub angielskim, a prezentacje posterowe powinny być przygotowane w języku angielskim. W niedzielę, w ostatnim dniu konferencji, czeka jej uczestników organizacyjno-naukowa niespodzianka. Oby tylko pogoda dopisała!

Organizatorzy konferencji planują wydanie książki pt. Chemometria w praktyce (Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie). Pierwsza część książki będzie wprowadzeniem czytelnika do świata chemometrii, a druga część będzie zawierać przykłady zastosowania metod chemometrycznych w nauce i praktyce, wybrane spośród przedstawionych podczas konferencji.


Komunikat konferencyjny (plik PDF)

UWAGA!
Termin akceptacji prezentacji i ich formy został przesunięty na 31.07.2008 r. W związku z powyższym termin płatności wpisowego został również przesunięty na 31.08.2008 r. Bardzo przepraszamy za powstałe opóźnienia.

Ostatnia modyfikacja: 09.06.2009   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót