V KONFERENCJA "CHEMOMETRIA
- METODY I ZASTOSOWANIA"
Zakopane, 18 - 21 października 2012 r.
   
  IV KONFERENCJA "CHEMOMETRIA - METODY I ZASTOSOWANIA"

Tematyka konferencji


W każdym roboczym dniu (piątek i sobota) konferencji wygłoszone zostaną wykłady plenarne, które przedstawią zaproszeni wykładowcy. Istotnymi w programie każdego roboczego dnia konferencji będą wyjaśnienia problemów, wcześniej zgłoszonych przez osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji, dotyczących podstaw i warunków prawidłowego stosowania metod chemometrycznych. Odpowiedzi na zgłoszone pytania zostaną przedstawione przez specjalistów w zakresie chemometrii. W tej części programu konferencji przewidziana jest również otwarta dyskusja uczestników oraz odpowiedzi na pytania zadawane „na gorąco”.

Już teraz gorąco zachęcamy potencjalnych uczestników konferencji do przesyłania, na adres chemometria(at)ies.krakow.pl, wątpliwości dotyczących założeń i stosowalności metod chemometrycznych, a także problemów, na jakie natknęli się przy planowaniu doświadczeń oraz statystycznym i chemometrycznym opracowywaniu wyników pomiarów. Nadesłane uwagi zostaną opracowane przez organizatorów konferencji i przekazane specjalistom do wyjaśnienia podczas chemometrycznego spotkania w Zakopanem. Przy tym, na życzenie, zachowana będzie anonimowość autorów nadesłanych zapytań i uwag.

Ponadto uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich prac w formie komunikatów ustnych (przewidywany czas - 20 min, w tym krótka dyskusja) oraz posterów.

Jednostronicowe streszczenia, przygotowane wg podanego wzoru (patrz zakładka: Formularze->Streszczenia), zaakceptowanych komunikatów i posterów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych (pod warunkiem opłacenia przez autorów opłaty konferencyjnej). Ponadto, organizatorzy konferencji zamierzają wydać materiały pokonferencyjne w formie książki zawierającej poszerzone streszczenia prezentacji (do 6 stron), po ich zakwalifikowaniu przez recenzentów.


Komunikat konferencyjny (plik PDF)

Ostatnia modyfikacja: 25.01.2012   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót