SEMINARIUM
GENETYKÓW SĄDOWYCH
Bydgoszcz, 18 września 2009 roku
   
14th European Conference on Psychology and Law

Z prawdziwą przyjemnością mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Seminarium Genetyków Sądowych organizowanym dnia 18 września w Bydgoszczy przez Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej z Katedry Medycyny Sądowej CM UMK oraz Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Genetyka sądowa staje się coraz bardziej interdyscyplinarna, dlatego w programie naszego tegorocznego spotkania w bydgoskim Collegium Medicum znajdą się tematy wykraczające nieco poza codzienną praktykę identyfikacji osobniczej i badań pokrewieństwa. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na perspektywę populacyjną i filogeograficzną, która towarzyszy badaniom tych samych markerów, które wykorzystujemy na co dzień w praktyce naszych laboratoriów genetyczno-sądowych - mikrosatelitów oraz polimorfizmów jednonukleotydowych (SNPs) chromosomu X i Y oraz DNA mitochondrialnego. W ramach naszego Seminarium kontynuujemy również niezwykle aktualną problematykę przewidywania cech fizycznych człowieka na podstawie analizy DNA, a także identyfikacji genetycznej materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Nie zabraknie rzecz jasna doniesień na temat praktycznych aspektów badań genetyczno-sądowych oraz przeglądu nowych produktów używanych w identyfikacji osobniczej i badaniach pokrewieństwa.

Mamy nadzieję, że program naukowy naszego Seminarium, jak również dyskusja połączona z wymianą opinii i doświadczeń przyczynią się do dalszej konsolidacji naszego środowiska. Było to zresztą celem pomysłodawcy oraz inicjatora naszych dorocznych spotkań, nieodżałowanej pamięci Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych, Aleksandra Grzegorza Głazka.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Tomasz Grzybowski, prof. UMK

Ostatnia modyfikacja: 09.06.2009  
home   top    back