SEMINARIUM
GENETYKÓW SĄDOWYCH
Kraków, 13-14 listopada 2008 roku
   
14th European Conference on Psychology and Law

Instytut Ekspertyz Sądowych ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium, organizowanym pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, w listopadzie br. w siedzibie Instytutu w Krakowie. Celem tego spotkania jest między innymi wymiana doświadczeń oraz poglądów na temat stanu oraz kierunków rozwoju genetyki sądowej w naszym kraju. Program seminarium obejmuje zarówno wykłady zaproszonych gości, jak i zajęcia warsztatowe. Jego przewodnim tematem są zagadnienia związane z popularyzacją najnowszych technologii, znajdujących zastosowanie w badaniach genetycznych. Zaprezentowane również zostanie oprogramowanie wspomagające proces analizy genetycznej i zarządzania danymi oraz poruszona będzie problematyka jakości prowadzonych badań. W programie uwzględniono także bieżące sprawy dotyczące środowiska genetyków sądowych, w tym specjalizacji z zakresu genetyki sądowej i atestacji laboratoriów genetycznych. Mamy nadzieję, że tegoroczne seminarium zapoczątkuje cykliczne spotkania genetyków sądowych, które staną się forum zarówno prezentacji naukowych, jak i wymiany doświadczeń związanych z praktyką opiniodawczą.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr Tomasz Kupiec

Ostatnia modyfikacja: 09.06.2009  
home   top    back